fbpx

İmplant Tedavisi

Dental İmplant Nedir?

Dental implantlar tedavi ve fonksiyon amacı ile çene kemiklerinde eksik olan dişlerin yerini alan, biyolojik olarak uyumlu titanyum alaşımlı yapay diş köküdür.50 seneye yakın bir zamandır başarılı bir şekilde uygulanan dental implantlar günümüzde vazgeçilmez bir tedavi seçeneği haline gelmiştir.

Dental İmplantların Avantajları

Dental implantların en büyük avantajları tek diş eksikliğinin tedavisinde köprü gereksinimi ortadan kaldırmasıdır. Bu sayede çekilen dişin önündeki ve arkasındaki dişlerin kesilmesinin önüne geçilerek dişlerin doğal anatomik ve fonksiyonel özellikleri korunarak ömrü uzatılmış olur

Tek taraflı dişsiz sonlanan çenelerde ise tek tedavi seçeneği olarak implant tedavisi uygulanabilmekte ve bu sayede hastaya tekrar uygun çiğneme fonksiyonu kazandırılmaktadır

Hareketli protezlerin retansiyon ve stabilitesi hastaları oldukça zorlayan bir durumdur. İmplant tedavisiile protezlerin ağız içinde fonksiyonu ve kullanım rahatlığı artırabilmektedir. (implant destekli hareketli protezler) Hatta yerleştirilecek implant sayısı arttırılarak hastayı hareketli protezlerinden kurtarıp, hastaya sabit protezlerle hem daha estetik hem daha fonksiyonel  bir ağız yapısı oluşturmak mümkün olmaktadır. (Full mouth porselen restorasyon )

İmplant Cerrahisinin Uygulanamadığı Hastalar

İmplant cerrahisinin yapılamadığı özel bir hasta popülasyonu yoktur. Minör ya da majör cerrahi kontrendikasyonun (uygun olmayan durumlar) bulunduğu hasta popülasyonu tabi ki implant cerrahisinde de uygun değildir. Kontrol altına alınmamış diabet, kan ve kanama hastalıkları, Akut enfeksiyon gibi rutin cerrahilerin (diş çekimi) dahi yapılamadığı hastalarda implant cerrahisi yapılamamaktadır. Fakat, bu tür hastalıklarda dahi hastalık ve ilaçların düzenlenmesi ve konsültasyon işlerliği ile implant tedavisi uygulanabilir.

İmplant tedavisinin planlanması

İmplantların uzun süreli ve etkin olarak kullanılabilmesi için implantın tüm yüzeyinin çene kemiği ile tam bir osseointegrasyonu (kemik ile implant arasında kurulan bağlantı) gerekmektedir. Planlama yapılırken, implantın konulacağı bölgedeki kemik miktarı en önemli noktayı teşkil etmektedir. Bu noktada değerlendirilecek olan kemiğin genişlik ve yüksekliğidir. Uygulama yapılacak olan alandaki anatomik oluşumlar bu bölgeleri sınrlandırmaktadır. Burn tabanı, sinüs boşlukları, alt çene sinir kanalı gibi. Bu tür anatomik oluşumların değerlendirilmesi için çoğu zaman panoramik film yeterli olmaktadır. Eğer zorlayıcı bir durum söz konusu ise bilgisayarlı tomografi ile kesitsel ölçümler yapılarak doğru bir planlama yapılabilir. İmplant planlaması cerrahisini yapacak hekim ve protezini yapacak hekimin işbirliği ile doğru bir şekilde yapılmalıdır.

İmplant tedavisinin süresi

İmplant cerrahisi için yukarıda bahsedildiği üzere uygun çene kemiğinin bulunması şarttır. Çekilen bir dişin yerine implant uygulanması, çekim anında hemen yapılacağı gibi, çekilen dişin durumuna ve kemik yıkımına bağlı olarak 1-6 ay arası bekleme süresi sonucunda da yapılabilmektedir. Bunun planlamasını çekimi yapacak hekimin kontrolündedir. İmplantların kemik ile osseointegrasyonu 2-3 aylık bir süre zarfında olmaktadır. Daha sonrasında ise ölçü aşamasına geçilerek protetik aşama ile tedavi sonlandırılır.