fbpx

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Çene kemiğine yapışık dişler ve diş köklerinin çıkarılması, Gömülü 20 yaş dişi çekimleri, Diş köklerini ilgilendiren yada yumuşak doku kaynaklı diş eti ve kemik apseleri, kist ve tümörlerin çıkartılması, çene kırıklarının tespiti ve tedavileri, Çene kemiklerine yerleştirilen implantların yerleştirilmesi, çene eklemi ve kas ağrıları, nevralji tedavilerinin uygulanması, başarılı olunamayan kanal tedavilerinde dişin kurtarılmasını amaçlayan diş kök ucu (Rezeksiyon) ameliyatlarının uygulanması, ağız ve dişlere bağlı kist tümörler, diş ve çene kırıkları çene kemiği içinde gömük kalmış dişlerin çıkartılması. Çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları tükürük bezi rahatsızlıkları bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanması ve tedavisi, ileri yaşlarda ortodontik tedaviyi tamamlamak amaçlı gereken çene yüz estetiğinin planlanması ve operasyonlarının ortodonti ile birlikte uygulanması çene cerrahisinin çalışma alanı içine girmektedir. İmplantların çeneye yerleştirilmesi, implant için yeterli kemiğin bulunmadığı durumlarda kemik greftleri konulması gibi ileri implant cerrahisi uygulamaları da yer almaktadır. Ağız diş çene hastalıkları ile ilgili cerrahi işlemler lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) altında yapılabileceği gibi, genel anestezi altında da uygulanabilmektedir.

İmplant Uygulaması

İMPLANT UYGULAMASI ÖNCESİ İHTİYAÇ DUYULABİLECEK KEMİK GELİŞTİRME TEDAVİLERİ NELERDİR?

İmplant işlemine başlanmadan önce yapılan kontrollerde kemik yapısı implant işlemi için uygun olmayan bireylerin tedavileri alveolar ogmentasyonlar(kemik miktarını arttıracak işlemler) ile desteklenerek, bireyin kemik yapısı implant işlemine uygun hale getirilir. Alveolar Ogmentasyonların içinde Sinus Lifting, Otojen Blok Greft Uygulaması, Greft Membran Uygulaması gibi işlemler yer almaktadır.

ALVEOLAR OGMENTASYON (KEMİK İYİLEŞTİRME OPERASYONLARI)

SİNUS LİFTİNG NEDİR?

Maksiller Sinüs üst çenemizin hemen üzerinde, azı dişlerimize yakın bir bölgede yer alan anatomik boşluklara verilen isimdir. Sinüs boşluklarının aşağıya doğru sarktığı durumlarda kemik hacminde kayıplar oluşur. Bu kemik kayıpları doğal fizyolojik bir süreç olarak görülebilir ancak implant tedavisi öncesi sorun oluşturabilir.

Sinüs greftleme, aşağı sarkmış sinüs boşlukları doldurularak dişsiz bölgelere implant tedavisi uygulayabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

SİNUS LİFTİNG NEDEN GEREKLİDİR?

Sinüslerin sarkması nedeniyle kemik hacminde azalma yaşayan bir hastaya implant tedavisi uygulanacaksa, tedavide öncelikle Sinüs Lifting adı verilen bir cerrahi müdahale uygulanır. Bu işlem ile kemiğin içine tam olarak yerleştirilmesi gereken implantın boyu ve genişliği için yeterli hacim yaratılır. Yeterli kemik hacmi elde edildikten sonra  implant  uygulamasına geçilir.

SİNUS LİFTİNG UYGULAMASI NEKADAR SÜRER?

Sinus Lifting uygulaması birkaç saatlik bir işlemdir ancak operasyon sonrası kemik oluşumu için 3-6 aylık bir bekleme süresi gerekebilir.

OTOJEN BLOK GREFT UYGULAMASI NEDİR?

Otojen Blok Greft Uygulaması ile hastanın kendi vücudundan parça alınarak kemik miktarı arttırılır ve hastanın kemik yapısı implant için uygun hale getirilir.

OTOJEN BLOK UYGULAMASININ TEDAVİ SÜRESİ NEDİR?

Otojen Blok Greft Uygulamasından kemik oluşumunun sağlanıp implant işlemine başlanabilmesi için 3-6 ay arası bekleme süresi gerekmektedir. Ancak otojen blok greft uygulaması sırasında implantın beklemeden uygulanabildiği durumlarda vardır.

GREFT MEMBRAN UYGULAMASI NEDİR?

Greft Membran uygulaması ile bireye ilave ilaç uygulamaları ile kemik miktarı arttırılır ve hastanın kemik yapısı implant için uygun hale getirilir.

GREFT MEMBRAN UYGULAMASININ TEDAVİ SÜRESİ NEDİR?

Greft Membran uygulaması ile kemik oluşumunun sağlanıp implant işlemine başlanabilmesi için 3-6 ay arası bekleme süresi gerekmektedir. Ancak Otojen Blok Greft Uygulaması sırasında implantın beklemeden uygulanabildiği durumlarda vardır. Hastaya Otojen Blok Greft Uygulaması mı yoksa Greft Membran Uygulaması mı uygulanacağı muayene sırasında hastanın kemik yapısı göz önünde bulundurularak belirlenir.