Dr. Dt. Mert ATAOL

Dr. Dt. Mert ATAOL

Uzman Diş Hekimi ve Doktor Öğretim Üyesi Mert ATAOL Ankara doğumludur.  Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlamış, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Askerlik görevinin ardından başladığı Atatürk Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bölümündeki uzmanlık eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. 2017 yılında yardımcı doçent kadrosu ile Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde ile başladığı görevinden doktor öğretim üyesi olarak 2019 yılında ayrılmıştır.  Çalışma alanları ileri implantoloji, dudak damak yarıkları, ortognatik cerrahi, çene ve yüz travmaları, temporomandibuler eklem bozuklukları ve oral kanserlerdir. Dr. Ataol 50’den fazla akademik bilimsel çalışmaya sahiptir. Çok sayıda sunum ile mesleki birikimini meslektaşları ile paylaşmıştır.  İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

E-posta Adresi: ataolmert@gmail.com, mert.ataol@ankaramedipol.edu.tr

Doğum Tarihi-Yeri : 28/04/1988 – Ankara

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

1.Unvanı : Doktor Öğretim Üyesi

2. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik tarihi: 25/12/2017

3.Öğrenim Durumu;

Derece Alanı Üniversite-Enstitü Yıl
Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2006 – 2011
Uzmanlık Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2013 – 2017

Uzmanlık Tezinin Başlığı: Cerrahi Tedavisi Tamamlanmış Tek taraflı Dudak Damak Yarığı Hastalarında Nazal Havayolu Hacminin ve Nazal Fonksiyonun Değerlendirilmesi

Uzmanlık Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ümit ERTAŞ

4.Halen Çalışmakta Olduğu Kurum ve adresi:Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

5. İdari Görevler:

 • Fakülte Kalite Temsilcisi: 2018-Devam Ediyor
 • Fakülte BAP Uzmanlar Komisyonu – Komisyon Başkanı: 2018-Devam Ediyor
 • Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu – Çalışan Temsilcisi: 2018-2019
 • Mal – Hizmet Alım İşleri Muayene ve Kabul Komisyonu Üyesi: 2018-Devam Ediyor
 • İhale Komisyonu – Uzman üye: 2018-Devam Ediyor
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı
 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu: 2018

6. Yabancı Dil Bilgisi (ÜDS/YDS/TOEFL):

 • 73,75   ( 2017 YÖKDİL, İngilizce)
 • 75,00   ( 2011 ÜDS, İngilizce)

7. Sertifikalar, Kurslar ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri:

 • XIII. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu Sertifikası (Gazi Üniversitesi, GÜDAM), Ankara, Türkiye. (Haziran 2013)

10. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: –

11.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Ders Saati (Teorik / Uygulama) Öğrenci Sayısı
2018-2019 1. Ağız Biyokimyası 2   /   0 43

BİLİMSEL DOSYA

1.ÖDÜLLER:(-)

2. TESCİL EDİLMİŞ PATENT, BİLİMSEL TASARIM, FAYDALI MODEL:(-)

3. YAZILAN KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:(-)

4. PROJELER

 • Kollajen Membranın Kısmi Olarak Sürmüş Mandibular 3. Molar Dişlerin Cerrahisinde Kullanımının Komşu 2. Molar Dişlerin Periodontal Sağlığı Ve Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi – Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi -Araştırmacı – (2016-2017- Proje Bütçesi: 10.000 TL)
 • MandibulanınKondil Kırıklarında Uygulanan İki Farklı Miniplak Tasarımının Biyomekanik Analizi – Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi- Yürütücü – (2018- Devam Ediyor -Proje Bütçesi: 14.980,00 TL)
 • Kritik Boyutlu Sıçan KalvaryumDefektlerinde Hayvan kaynaklı Kemik Grefti İle Birlikte Kullanılan Kollajen Jel (TSV-Gel) ve Otolog Fibrin Yapıştırıcının (AFG) Kemik İyileşmesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi – Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Yürütücü – (2018- Devam EdiyorEdiyor – Proje Bütçesi: 29.728,00 TL)
 • Dentalİmplantlarda Kullanılan Ti6Al4V Alaşımı Üzerine Sentezlenmiş Ta İlaveli DLC Filmlerin Mekanik Tribolojik ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması – Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Araştırmacı – (2018- Devam Ediyor Proje Bütçesi: 98.012,47 TL)

5.YAYINLAR:

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan özgün araştırma makaleleri

5.1.1.SCIve  SCI-Exp. kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:

5.1.1. Kılınç, A. ve Ataol, M. “How Effective is Collagen Resorbable Membrane Placement after Partially Impacted Mandibular Third Molar Surgery on Postoperative Morbidity: A Prospective Randomized Comparative Study,”  BMC Oral Health, 17(1), 126-134 (2017) (Doi: 10.1186/s12903-017-0416-z)

5.1.2.   Saruhan, N.;Ataol, M. ve Temiz, M. “Determining the Margin of Safety for Damaging the Sphenoid Sinus with Nasal Septum Osteotome during Le Fort I Surgery in Young Adults.” BioMed Research International (2018) (Doi:10.1155/2018/7465797)

5.1.3.        Ertaş, Ü. ve Ataol, M. “Evaluation of NasalAirway Volume of OperatedUnilateralCleftLipAndPalatePatientsComparedwithSkeletal Class III Individuals” Cleft Palate & Craniofacial Journal 2018(1), 1-6, (2018)(Doi: 10.1177/1055665618774024)

5.1.4.        Ataol, M.;Kılınç, A.; Saruhan, N. ve Gündoğdu, M. “Finite Element Analysis of Two Different Implant Applicable for Vertical Bone Deficiency at Maxillary Sinus” Journal of Biomaterials and Tissue Engineering (Basımda)(Doi:10.1166/jbt.2019.1978)

5.1.2. SCI veya SCI-Exp. dışındaki indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Saruhan, N.; Gürbüz-Urvasızoğlu, G.; Ataol, M. Ve Temiz, M. “Diş Hekimliği Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri ve Diş Hekimlerinin Maksillofasiyal Travma Muayenesi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”  Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(4), 450-455(2018) (Doi:10.17343/sdutfd.387020)
  • Kılınç, A.,Ataol, M., Saruhan, N. ve Gündoğdu, M.  “MaksillaPosterior Bölgede Vertikal Kemik Miktarının Yetersizliği Durumunda Uygulanan Kısa İmplantların Üzerindeki ve Etrafındaki Kuvvet Dağılımının Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi,” Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(4), 349-355 (2018)(Doi: 10.17343/sdutfd.333523)
  • Ataol M,Urvasızoğlu G,Saruhan N, Sancar B. Autogenous Transplantation of an Impacted Maxillary Canine: A Case Report.  International Journal of MedicalDentistry, 22(3), 303-306 (2018) 
  • Gürbüz-Urvasızoğlu, G., Saruhan, N. ve Ataol, M. “Medication-Related Osteonecrosis of theJaws (MRONJ) Induced by Incompatible Complete RemovableDenture: A Case Report,” International Journal of Clinical Oral and Maxillofacial Surgery, 3(2), 7-10 (2017) (Doi: 10.11648/j.ijcoms.20170302.11)
  • Saruhan, N.; Ertaş, Ü.; Ataol, M.; Öztürk, E. “Penetrated Shotgun Pellets in Maxillofacial Region: Case Report,”  Annals of Oral Health and Dental Research, 2(1), 8-9 (2018) (Doi: https://dx.doi.org/10.21276/aohdr)

5.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan özgün araştırma makaleleri

5.2.1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 • Urvasızoğlu, G., Saruhan, N. ve Ataol, M. “Dental İmplant Uygulamalarının Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi,”  Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 26(3), 394-398 (2016) (Doi: 10.17567/ataunidfd.290237)
 • Kılınç, A.,Ataol, M. ve Dayı, E. “Maxillary Sinus Lifting Procedures Using Xenogeneic Corticocancellous Graft Material with Simultaneous Implant Placement: a 1- to 3-year Follow-up,”  Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg28(1), 1-6 (2018)(Doi: 10.17567/ataunidfd.410298
 • Yalçın, E., Ertaş Ü., Ataol, M. ve Uğurlu, M. “Management of Tooth Extrusion as a Complication Due to Intermaxillary Fixation: Two Case Reports,”  Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg  26(1) 1-11 (2016) (Doi:  10.17567/dfd. 265334)

6. DAVETLİ KONUŞMACI: (-)

7. BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

7.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Sözlü Bildiriler

 • Özcan Küçük Ayşe, Ataol Mert (2018). How And Why Of An Approprıate Clınıcal And Radıologıcal Examınatıon Of Dental Trauma. 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (2018) (Sözlü Bildiri)
 • Ataol Mert, Dayı Ertunç, Bal Harun Reşit, Gündoğdu Mustafa, UrvasızoğluGelengül (2018). Ridge Preservation with Socket-Shield Technique for Immediate Implant Placement and Immediate Restoration: A Case Report.  Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Congress(Sözlü Bildiri)
 • Özcan Küçük Ayşe, Kılınç Adnan, Ataol Mert, Gündoğdu Mustafa, UrvasızoğluGelengül (2018). Recent Developments in Short Implants for Posterior Edentulous Maxilla. Multicongress Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Sözlü Bildiri)
 • Ataol Mert, Ertaş Ümit, Özcan Küçük Ayşe, Uğurlu Mehmet, Saruhan Nesrin (2018). Virtual Planning and Using of 3D Printer for Correction Surgeries of MaxillofacialDeformities.  Multicongress Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (2018) (Sözlü Bildiri)
 • Ertaş Ümit, Ataol Mert (2017).  Evaluation of Nasal Airway Volume of Operated Unilateral Cleft Lip and Palate Patients.  22nd Balkan Stomatology Society (BaSS) Congress (Sözlü Bildiri)
 • Yılar Sinan, İpteç Murat, Engin Muhammed Çağatay, Uğurlu Mehmet, Ataol Mert, Yalçın Ertan (2017).  Analysis of Dental Malocclusion and Facial Asymmetry in Adolescent İdiopathic Scolioss.  12th International TurkishSpineCongress (12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi) (Sözlü Bildiri)

Poster Bildiri

 • Özcan Küçük Ayşe, Ataol Mert, Koparal Mahmut (2018). ExtensiveInflammatoryPapillaryHyperplasia of ThePalateandFacialSurface of Maxilla in an EpilepticPatient.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 25th International Congress (Poster Bildiri)
 • Kılınç Adnan, Ataol Mert (2018). Comparisons of theEffects of SecondaryHealing, PrimaryHealingandCollagen-Membrane-BasedPrimaryHealing on Bone Level andPeriodontalStatusAfterPartiallyImpactedMandibular Third MolarSurgery. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 25th International Congress (Poster Bildiri)
 • Özcan Küçük Ayşe, Ataol Mert, Koparal Mahmut (2018).  UnusualEctopicEruption of a Permanent Central IncisorFollowingTrauma. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 25th International Congress (Poster Bildiri)
 • Bal Harun Reşit, Ataol Mert, Yanıkoğlu Nuran (2017). Prosthetic Rehabilitation with Immediate Root Implant Application in a Patient with Traumatic Root Fracture and Coloration of Cenrtral Teeth: Case Report.  21. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (Poster Bildiri)
 • Yalçın Ertan, Yazar Mustafa Seçkin, Ataol Mert (2017).  An ExtremelyRarePhenomenonBilateralKissingMolars:A Case Report.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Kılınç Adnan, Ataol Mert (2017).  How Effective is CollagenResorbableMembranePlacementAfterPartiallyImpactedMandibular Third Molarsurgery onPostoperativeMorbidity? TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Ataol Mert, UrvasızoğluGelengül, Dilek Kamile, Uğurlu Mehmet, Ertaş Ümit (2017).  RemovableDecompression Appliance for a 10 Year-OldPatient: Case Report.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Kılınç Adnan, Karaavcı Muhammed Salih, Sancar Bahadır, Dayı Ertunç, Ataol Mert (2017).  IrritationFibromaduetoProstheticTrauma in Total ToothlessPatient. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Kılınç Adnan, Gündoğdu Eyüp Candaş, Ataol Mert, Karaavcı Muhammed Salih (2017).  Treatment Of DentigerousCystWithEnucleation: A Case Report.  TurkishAssociation Of Oral AndMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Ataol Mert, Dayı Ertunç, Karaavcı Muhammed Salih (2017).  VerticalAugmentationwith Ring BlockTechniqueandSimultaneousImplant Application.TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Ertaş Ümit, Uğurlu Mehmet, Yalçın Ertan, Kiki Ali, Ataol Mert (2017).  OrthognathicSurgeryWithTwoSegment Le Fort I andSagittalSplitRamusOsteotomies of Open BiteDeformity in anAmelogenesisImperfectaPatient. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Ataol Mert, Yılmaz Ahmet Berhan, Kurtuldu Elif, Dolap Esma (2017).  Treatment of ImpactedAnteriorTeethBecauseof Odontomas: A Case Report. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 24th International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Sancar Bahadır, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016).KeratocysticOdontogenicTumor in Maxilla: A Case Report. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Sancar Bahadır, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016).  ImpactedIncisorTooth:  Case Report.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Yalçın Ertan, Ertaş Ümit, Ataol Mert (2016). A Report of a Rare Case of CleidocranialDysplasiawithNon-union of theMandibularSymphysis. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Ataol Mert, Aşkın Berkay, UrvasızoğluGelengül (2016).  Autotransplantation of ImpactedMaxilary Canine. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Ataol Mert, Saruhan Nesrin, Aşkın Berkay (2016).MassiveResidualCystof Mandible Case Report.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Yalçın Ertan, Ataol Mert, Dayı Ertunç, Uğurlu Mehmet (2016).  Management of ToothExtrusionduetoIntermaxillaryFixationTwo Case Report. TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Tepecik Tahsin, Ataol Mert (2016).  Traumatic Bone Cystin theAnteriorMandibularRegion: Two Case Reports.TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Değirmenci Alpin, Ataol Mert (2016).  A LargeRadicularCyst in theAnteriorMaxilla: A Case Report.TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Kılınç Adnan, Ataol Mert, Saruhan Nesrin, Ertaş Ümit (2016).  Treatmentof RadicularCystAssociatedwithMandibular Canal: A Case Report.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 23rd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Saruhan Nesrin, Ataol Mert, Yalçın Ertan (2015).  MassiveRadicularCystof Maxilla.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 22nd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Baş Mehmet Zahit, Ataol Mert, Kılınç Adnan (2015).  LargeMaxillaryCyst: A Case Report.  TurkishAssociation of Oral andMaxillofacialSurgery 22nd International ScientificCongress (Poster Bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

Sözlü Bildiriler

 • Polat Mehmet Emrah, Ataol Mert, Engin Muhammed Çağatay, Köse Mehmet, İpteç Murat (2016).  Bifosfonatlar Düşündüğümüz Kadar Masum Mu? 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri (Sözlü Bildiri)

Poster Bildiriler         

 • UrvasızoğluGelengül, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016).  Evalution of DemographicandClinicalFeatures of DentalImplant Applications.  TPID (TurkishProsthodonticsandImplantologyCongress) Kış Sempozyumu (Poster Bildiri)
 • UrvasızoğluGelengül, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2016).  MRONJ InducedbyIncompatible Complete RemovableDenture A Case Report.  TPID(TurkishProsthodonticsandImplantologyCongress) Kış Sempozyumu (Poster Bildiri)
 • Polat Mehmet Emrah, UrvasızoğluGelengül, Değirmenci Alpin, Ataol Mert (2015).  Travma Sonucu Gömülü Kalmış MaksillerKanin ve Keser Dişler. TAOMS 13. Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)
 • Karaavcı Muhammed Salih, UrvasızoğluGelengül, Kırıcı Recep Serdar, Saruhan Nesrin, Ataol Mert (2015).  MandibularAnterior Bölgede İmplant Uygulaması Sonrası Nadir Görülen Bir Ağız Tabanı Hematomu.  TAOMS 13.Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)
 • Temiz Mustafa, UrvasızoğluGelengül, Ataol Mert, Kılınç Adnan, Tepecik Tahsin, Saruhan Nesrin (2015).  MaksillaPremolar Bölgede Periferal Dev Hücreli Granüloma. TAOMS 13.Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)

8. ATIFLAR:

            8.1. Uluslararası

                        8.1.1. SCI ve SCI-Exp.tarafından taranan dergilerde:

8.1.1.1.Kılınç, A. ve Ataol, M. “How Effective is Collagen Resorbable Membrane Placement after Partially Impacted Mandibular Third Molar Surgery on Postoperative Morbidity: A Prospective Randomized Comparative Study,”  BMC Oral Health, 17(1), 126-134 (2017) (Doi: 10.1186/s12903-017-0416-z)

 • Camps-Font, O.,Caro-Bonfill, C., Sánchez-Garcés, M. À., &Gay-Escoda, C. (2018). Periodontal regenerative therapy for preventing bone defects distal to mandibular second molars after surgical removal of impacted third molars. A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. (Doi:10.1016/j.joms.2018.07.025)

8.1.2. Diğer indeksler tarafından taranan dergilerde:

8.1.3. Uluslararası kitaplarda:

8.1.4. Uluslararası kitap bölümlerinde:

8.2. Ulusal

                        8.2.1. Ulusal hakemli dergilerde:

8.2.2. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda:

9.  EDİTÖRLÜKLER

            9.1. Uluslararası

                        9.1.1.Uluslararası

                        9.1.1. SCI ve SCI-Exp. tarafından taranan dergilerde:

9.1.2. Diğer indeksler tarafından taranan dergilerde:

9.1.2.1 (Editorial Board)Annals of Oral Health and Dental Research – ISSN: 2581-5776

9.2. Ulusal

                        9.2.1. Ulusal hakemli dergilerde:

10. HAKEMLİKLER

            10.1. Uluslararası

                        10.1.1. SCI ve SCI-Exp. tarafından taranan dergilerde:

10.1.1.1. Medical & Biological Engineering & Computing – Relative Trajectories Driven Virtual Dynamic Occlusal Adjustment for Dental Restorations

10.1.2. Diğer indeksler tarafından taranan dergilerde:

10.1.2.1. Annals of Oral Health and Dental Research – Marsupialization Treatment Effect on Dentigerous Cyst of Mandible: A Case Report

10.2. Ulusal

                        10.2.1. Ulusal hakemli dergilerde:

10.2.1.1.Sakarya Tıp Dergisi –Gömülü 3. Molar Dişlerin Cerrahi Çekimi Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kavaklıdere, Akay Caddesi No:11, 06640 Çankaya/Ankara

Bizi Arayın

Bizi Arayın

444 5 142

Mail Adresimiz

Mail Adresimiz

info@denthospital.com.tr

Online

Online

Randevu Alın

Hemen Arayın
Yol Tarifi Alın